Ç.S.G. Bakanlığından Onaylı İdol OSGB Olarak A B C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği Hizmeti Verilmektedir.

MEVZUAT

      TÜZÜKLER


 


YÖNETMELİKLER
 1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (07.03.2010)
 2. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (10.06.2004)
 3. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (07.04.2004)
 4. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (11.02.2004)
 5. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik (15.05.2004)
 6. Gürültü Yönetmeliği (23.12.2003)
 7. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği (23.12.2003)
 8. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (11.02.2004)
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (09.12.2003) 
 10. İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik (04.12.2009)
 11. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik (15.08.2009) 
 12. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (26.12.2003)
 13. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (26.12.2003)
 14. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (29.11.2006)
 15. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (11.02.2004)
 16. Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik (26.02.2000)
 17. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (26.12.2003)
 18. Titreşim Yönetmeliği (23.12.2003)
 19. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (21.02.2004)
 20. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği (23.12.2003)


   TEBLİĞLER

 

TEKLİF TALEP FORMU

İLETİŞİM